Povinnosti vlastníkov bytových domov


Profesionálny zástupca vlastníkov bytových domov Komplexná správa bytových domov Poradenstvo v oblasti správy bytových domov
Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome má v zákone č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov stanovené práva ale aj POVINNOSTI. **Poznáte povinnosti vlastníkov* ...

Ako zmeniť správcu bytového domu? Ako zmeniť formu správy bytového domu?


Profesionálny zástupca vlastníkov bytových domov Komplexná správa bytových domov Poradenstvo v oblasti správy bytových domov
Postup pri zmene správcu a postup pri zmene formy správy upravuje Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. O oboch zmenách sa rozhoduje na schô ...