Domov

Facility management

STN EN 15221 Facility management

V norme je facility management definovaný ako „integrácia procesov (činností) v rámci organizácie za účelom zabezpečenia dohodnutých služieb, ktoré podporujú a zvyšujú efektivitu základných činností organizácie“. Podľa normy predstavujú služby „podporné zabezpečenie vlastných základných činností organizácie. Tieto služby sú dodávané interným alebo externým poskytovateľom.

Aplikácia facility managementu pri správe budov je dôležitý predpoklad efektívneho spravovania podporných činností, teda aj efektívnej údržby budov.

Norma pozostáva z dvoch častí:

STN EN 15221-1 Termíny a definície,
STN EN 15221-2 Návod na prípravu dohôd o facility managemente.

Služby facility managementu:


Strategickým cieľom facility managementu je riadenie podporných činností spoločnosti / organizácie s cieľom zaistiť ich efektívne fungovanie.

Ponúkame služby facility managementu najmä v oblasti:

 • Správa majetku
 • Prevádzka objektu
 • Údržba objektu
 • Energetický manažment
 • Priestorový manažment
 • Upratovanie
 • Prenajímanie priestorov
 • Aministratíva nehnuteľností

po dohode aj v oblasti:

 • Zdravie, bezpečnosť, ochrana
 • Ochrana životného prostredia
 • Riadenie kvality
 • Informatika a telekomunikácie

Pre požiadavky organizácie navrhujeme služby facility managementu rozdeliť do dvoch hlavných skupín:

PRIESTOR a INFRAŠTRUKTÚRA

Požiadavky na technickú infraštruktúru:

 • plánovanie a riadenie priestoru
 • prenájom a riadenie obsadenosti
 • správa a údržba budov

po dohode aj v oblasti:

 • správa energií
 • prevádzka a údržba technickej infraštruktúry
 • odpadové hospodárstvo
 • upratovanie
 • ...

PRACOVNÍCI a ORGANIZÁCIA

Zdravie a bezpečnosť:

 • bezpečnostný management
 • požiarna ochrana a prevencia
 • ...

Starostlivosť o užívateľa objektu:

 • recepčné služby
 • služba help desk
 • ...