ZIMNÁ ÚDRŽBA: Novela zákona o pozemných komunikáciách

Túto zimu už odhŕňanie snehu z chodníka pred domom či bytovkou musí zabezpečiť mesto či obec. Zmenu priniesla novela zákona o pozemných komunikáciách, na základe ktorej už za stav chodníkov nie sú zodpovední vlastníci, správcovia ani užívatelia nehnuteľností. Samosprávy zároveň zodpovedajú aj za úrazy, ktoré sa na chodníkoch stanú. Ak mestá a obce svoje povinnosti nedodržia, môžu zaplatiť pokutu až do 33 190 eur.

REALITA: Myslíte si že sú samosprávy na túto zmenu prichystané?

Ako to bude vyzerať na chodníku pred vašou bytovkou keď nasneží 15. novembra 2018?