Nezadržateľne sa blíži zimné obdobie a s ním aj potreba zabezpečenia ZIMNEJ ÚDRŽBY.

Zimné obdobie pre zabezpečenie zimnej údržby je stanovené v termíne od 15. novembra 2017 do 31. marca 2018.

Spôsob výkonu zimnej služby upravuje všeobecne záväzné nariadenie (VZN) príslušnej mestskej časti. Zimná údržba spočíva v zabezpečení:

  • schodnosti chodníkov
  • odhŕňania snehu
  • posypu proti poľadovici
  • rozbíjania ľadu

Práce spojené zo zabezpečením zimnej údržby sú vykonávané denne aj počas sviatkov a pracovného pokoja v čase od 6.00 do 21:00 hod. V prípade poľadovice alebo spádu snehu v nočných hodinách je potrebné zabezpečiť údržbu tak, aby bola zabezpečená schodnosť komunikácii už v čase od 6:00 hod. rannej.

Prajeme vám krásnu jeseň a ešte krajšiu nešmykľavú zimu :-)