Odpočty spotrieb v bytovom dome

Publikované dňa: 14.01. 2017
Komplexná správa bytových domov Poradenstvo v oblasti správy bytových domov

V týchto dňoch nájdete vo svojom bytovom dome OZNAM:

"...v pondelok 15.01.2017 v čase od 18.00 do 20:00 budú vo vašich bytoch prebiehať odpočty spotrieb na meračoch studenej a teplej vody a hlásenie osobomesiacov za rok 2016..."

Viete že vlastník bytu alebo nebytového priestoru je povinný umožniť vstup do bytu alebo nebytového priestoru?

Hovorí o tom ustanovenie § 11 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení, v zmysle ktorého:

(3) vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný umožniť na požiadanie na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup do bytu alebo nebytového priestoru zástupcovi spoločenstva, správcovi a osobe oprávnenej vykonávať opravu a údržbu za účelom vykonania obhliadky alebo opravy, ak opravu nezabezpečí sám, alebo ak ide o opravu spoločných častí domu alebo spoločných zariadení domu prístupných z jeho bytu, alebo montáž a údržbu zariadení na meranie spotreby tepla a vody v byte a nebytovom priestore a odpočet nameraných hodnôt.